Πυθαγόρας) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice σ du 24 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Πυθαγόρας))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)(Extermination de: Justice(s-1).)Ⰼ(alphabet glagolitique)Ζεύς)

Publié le par © Dieu fée Nicolas Urvoy.

« Je me suis armé contre la justice. » Arthur Rimbaud.

 

 

 

« Ziel) und) Zeit) »

 

« Πυθαγόρας) »

 

Appendice σ du 24 Mars 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Loi Dieu Nicolas Urvoy.

 

 

"Ελλάδα" © Dieu fée Nicolas Urvoy, 12 Mars 2018, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France. Μινώταυρος—
"Ελλάδα" © Dieu fée Nicolas Urvoy, 12 Mars 2018, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France. Μινώταυρος—

im) Zarathustra)*

Dieu)

Ziel und Zeit est daté du 7 Janvier 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice α est daté du 25 Janvier 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice β est daté du 28 Janvier 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice γ est daté du 05 Février 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice δ est daté du 11 Février 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice ε est daté du 13 Février 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice ζ est daté du 13 Février 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice η est daté du 17 Février 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice θ est daté du 21 Février 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice ι est daté du 22 Février 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice κ est daté du 08 Mars 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice λ est daté du 09 Mars 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice μ α(première partie) est daté du 10 Mars 2018,

Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice μ β(deuxième et dernière partie) est daté du 11 Mars 2018,

Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice ν α(première partie) est daté du 12 Mars 2018,

Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice ν β(deuxième et dernière partie) est daté du 14 Mars 2018,

Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice ξ est daté du 17 Mars 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice ο est daté du 20 Mars 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice π est daté du 20 Mars 2018, Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice ρ α(première partie) est daté du 21 Mars 2018,

Saint Aubin d'Aubigné, France.

Appendice ρ β(deuxième et dernière partie) est daté du 23 Mars 2018,

Saint Aubin d'Aubigné, France.

Loi Dieu Nicolas Urvoy.

Sagesses)       Αλλα)

antisémites)

minoennes) !¡ ∞ |φ|

, 24) Mars) 2018)

*********************************

****************

 

   « Sage) Nicolas) Urvoy) இ) :

 

« - Διογένης : Nouvelle traduction

spirituelle et philosophique des dits

Vers) D'ors) de Πυθαγόρας) et portant

principe juridictionnel grec : instruire à

décharge. » (sic)(stricto sensu)

(Grossen) Mittage))

Loi Dieu Nicolas Urvoy.

 

Nicolas Urvoy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre-en-poésie

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυθαγόρας

 

 

 

 

 

 

Textes & Prétextes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Nicolas Urvoy, 2017. Tous droits réservés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Mon Amour Dieu Mélanie Laurent ~


 

 

 

 

 

 

 

 

« « ἂϰαϰος » ὁ ϰαϰοὖ μὴ πεπειραμένος, οὐχ ὁ χρηστοήθης· οὕτω Σαπφώ. »

« Rien n'est mauvais, selon Eros. »

Σαπφώ)

 

« νύϰτα αὐτἦ γενέσθαι διπλασίαν »

« Ζεύς). »

Σαπφώ)

 

« Διὸς παῖς ὁ χρυσὸς... ϰαθαρεύειν τὸν χρυσὸν (ὑπὸ) τοῦ ἰοῦ.»

« Tout brîlles, si tout joues. »

Σαπφώ)

 

Traduction philosophique et spirituelle, © Dieu Nicolas Urvoy,

from France : Octobre/Novembre 2017 (sous l’occupation économique).


 

 

 

 

 

 

                     I

Des Dieux fais la voir ! (sic)

 

 

                     II

et des hommes gys la vue.

 

(Gyre, verbe transitif invariable, et de Droit grec : γῦρος "anneau, cercle", et disant, en Droit Urvoy :  mouvement, Droit.)

 

 

                     III

Mère de leurs crimes,

 

 

                     IV

Dieux rîllant chairs. (sic)

 

 

                     V

et Dieux rîllant Oui ! (sic)

 

 

 

 

 

 

 

 

                     VI

Jouis d’être en heurs,

 

 

                     VII

et Digne fait vœu.

 

 

                     VIII

puis, suis nous.

 

 

                     IX

                                      Tel est Dieu)

 

                                et tel :       Aλλα).

 

 

                     X

                                       ta vies

ma mort

 

        et φ.

 

 

                     XI

Jamais, n’interroge ! (stricto sensu)

 

 

 

 

 

 

 

                     XII

ni pour toi-m’aime)

ni pour Aλλα).

 

 

                     XIII

et, mon frère, sache : Ἔρως.

 

 

                     XIV

mais aussi, et, pour tous : Θάνατος.

 

 

                     XV

Dieu) sais

 

 

                     XVI

et rien, n’est Dieu).

 

 

                     XVII

mais tous : Aλλα-res ! (sic)

 

 

 

 

 

                     XVII

et tous : Fatos !

 

(de fatum)

 

 

                     XIX

Rien, n’oblige !

 

 

                     XX

et rien : ne sert.

 

 

                     XXI

Tous Vivent !

 

 

                     XXII

et, tous : valent.

 

 

                     XXIII

Mortels, ou Immortels.

 

 

 

 

 

 

                     XXIV

Vis-le !

 

 

                     XXV

Avec.

 

 

                     XXVI

point.

 

 

                     XXVII

et : instruis !

 

 

                     XXVIII

pour.

 

 

                     XXIX

et non : contre.

 

(instruire à décharge, et non à charge : sagesse),

philosophie).)

 

 

 

 

 

 

 

                     XXX

Vis !

 

 

                     XXXI

sans !

 

 

                     XXXII

Vis !

 

 

                     XXXIII

Avec !

 

 

                     XXXIV

et :

 

 

                     XXXV

sans !

 

                   XXXVI

Laisse,

 

 

                     XXXVII

et gyt.

 

(Gyre, verbe transitif invariable, et de Droit grec : γῦρος "anneau, cercle", et disant, en Droit Urvoy :  mouvement, Droit.)

 

 

                     XXXVIII

Ζεύς).

 

 

                     XXXIX

Aλλα) !

 

 

                     XXXX

Ors) !

 

 

                     XXXXI

puis,

 

 

 

 

 

 

 

                     XXXXII

Guide

 

 

                     XXXXIII

seul !

 

 

                     XXXXIV

et seulement.

 

 

                     XXXXV

Dieu)

 

 

                     XXXXVI

aimes)

 

 

                     XXXXVII

et

 

 

 

 

                     XXXXVIII

rends

 

 

                     XXXXIX

toujours !

 

                         Tout !

 

 

                     L

Car

 

 

                     LI

Dieu)

 

 

                     LII

Vis)

 

 

                     LIII

et

 

 

 

 

 

                     LIV

passe)

 

 

                     LV

heurs)

 

 

                     LVI

Orges)

 

 

                     LVII

et Ciels)

 

 

                     LVIII

Toujours

 

 

                     LIX

sans

 

 

 

 

 

 

 

 

                     LX

Jamais

 

 

                     LXI

pour :

 

 

                     LXII

Autrui

 

 

                     LXIII

rien

 

 

                     LXIV

abolir !

 

 

                     LXV

et

 

 

 

 

 

 

 

                     LXVI

Vîlles)

 

 

                     LXVII

ainsi) !

 

 

                     LXVIII

Dieu)

 

 

                     LXIX

Varts !

 

 

                     LXX

et

 

 

                     LXXI

Varts iants !

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction philosophique et spirituelle, © Dieu Nicolas Urvoy,

from France : Octobre 2017 (sous l’occupation économique).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements affectueux

 

 

   À Dieu Mélanie Laurent ~ Dieu Léo Urvoy ~ Dieu Raoul Vaneigem ~ Dieu Luis Mizón ~ Dieu Dieudonné M’Bala M’Bala ~ Dieu Scarlett Johansson ~ Dieu Gal Gadot ~ Dieu Angelina Jolie Pitt ~ Dieu Ellen Page ~ Dieu Noomi Rapace ~ Dieu Claire Castillon ~ Dieu Natacha Polony ~ Dieu Ludivine Sagnier ~ Dieu Anne-Elisabeth Lemoine ~ Dieu Ludivine Coromina ~ Dieu Linda Hardy ~ Dieu Sophie Marceau ~ Dieu Carla Bruni ~ Dieu Hélène Grimaud ~ Dieu Marine Vacht ~ Dieu Olga Kurylenko ~ Dieu Juliette Binoche ~ Dieu Claire Parnet ~ Dieu  Sandrine Kiberlain ~ Dieu Ovidie ~ Dieu Caprice Actress X-Art ~ et Ô combien ~


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes blogs :

 

 

www.diaprosophe.com

 

www.diaprillarcats.eu

 

 

 

 

Adresse mail :

 

 

nicolas@diaprosophe.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achevé d'imprimer

 

 

Imprimé en France par Dupli-Print

2, rue Descartes

Z.I. Sezac - 95330 Domont

Tél : 01 39 35 54 54

Fax : 01 34 39 09 95

www.dupli-print.fr

Ѯ) sprach) Μίνως) Ѯ)

_Μινώταυρος)Ѯ)

_mort)Ѯ)

_fée) Dieu) fée) Nicolas) Urvoy)Ѯ)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Ѯ)Αλλα).

 

 

"Sceau Μινώταυρος sur toile". © Dieu fée Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018.
"Sceau Μινώταυρος sur toile". © Dieu fée Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018.

 

Also sprach Μίνως)Ѯ)

_moi)Ѯ)

_Dieu) fée) Mélanie) Laurent)Ѯ)

_non_juive(s-1)Ѯ)

_Dieu) fée) Léo) Urvoy)Ѯ)

_non_Juif(s-1)Ѯ)

_Dieu) fée) Nicolas) Urvoy)Ѯ)

_non_Juif(s-1)Ѯ)

_de) Droit) Rouge) et) Divin) : Αλλα).

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy).

{Vive) Σπάρτη) !}

{Vive) Αλλα) !}

{Vive) Росси́я) !}

{Vive) Chine) !}

{Vive) Corée) Unie) !}

{Vive) Japon) !}

{Vive) Cambodge) !}

{Vive) Inde) !}

{Vive) Grèce) !}

{Gloire aux Roy !}

 

 

 

{Je suis Prophète de l'Islam.}

{Je suis Prophète du Christianisme.}

{Je suis philosophe.}

{Je suis sage.}

{Je suis poète.}

{Je suis philosophe en Droit.}

{Je suis linguiste.}

{Je suis médecin psychanalyste.}

{Je suis médecin psychiatre.}

{Je suis médecin psychothérapeute.}

{Je suis médecin psychologue.}

{Je suis médecin neurobiologiste.}

{Je suis médecin cancérologue.}

{Je suis juriste.}

{Je suis astrophysicien.}

{Je suis traducteur.}

{Je suis artiste.}

{Je suis Dieu fée Nicolas Urvoy.}

{De) Droit) Rouge) et) Divin) : Αλλα).}

{Qui vous demande, l'hospitalité).}

{virtù(s-1)}

 

{Et) ans) appelle) à) l'Union) Sacrée) :

les) musulmans),

les) bouddhistes),

les) communistes),

les) hindouistes),

les) catholiques),

les) orthodoxes),

les) shintoïstes),

les) taoïstes),

les) confucianistes),

et) les) philosophes).

 

{Debouts) !}

 

 

*********************************

*********************************

 

(cf. Saint)-John) Perse), Œuvres complètes.)

(cf. Σαπφώ), fragment n°9 : "Évangile), Ô) Peuple)

Grec)." (traduction) Dieu) fée) Nicolas) Urvoy).)

(cf. Σαπφώ), fragments) Nicolas) Urvoy).)

(cf. Emmanuel) Kant) : Kritik) der) reinen)

Vernunft).)

(cf. Emmanuel) Kant) : Die) Metaphysik) der)

Sitten).)

(cf. Georg) Hegel) : Wissenschaft) der) Logik).)

(cf. Georg) Hegel) : Phänomenologie) des)

Geistes).)

(cf. Πλάτων), Πολιτεία).)

(cf. Ἀριστοτέλης ), Πολιτικά).)

(cf.  Πυθαγόρας), Les) vers) d'or)

des) pythagoriciens), traduction) Dieu) Nicolas)

Urvoy).)

(cf. Friedrich) Nietzsche), Der) Antichrist), Fluch)

auf) das) Christentum).)

(cf. Friedrich) Nietzsche), Also) sprach)

Zarathustra), Ein) Buch) für) Alle) und)

Keinen). Vous serez forcés de vous an servir.)

(cf. Nicolas) Urvoy), l'intégralité des textes et notes.)

 

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy).

 

*********************************

*********************************

*********************************

*********************************

Bonjour à tous,
 


   Je travaille tous les jours, dimanches compris, et 24, 25 Décembre, 1 Janvier compris, pour l'année 2017.


   Je travaille tous les jours, pour nous.


   J'ai toujours assumé les frais de publication de mes ouvrages. 22 volets autopubliés depuis 2013 et enregistrés à la Bibliothèque Nationale de France. (liste consultable au catalogue)


   J'ai passé une année entière à travailler d'arrache-pied en Suisse sur l'astrophysique, la psychanalyse, la philosophie politique, juridictionnelle, l'économie, les Arts, la linguistique, et la psychiatrie.


   Aujourd'hui j'ai achevé mon travaille de fond.


   Aujourd'hui je réclame au Comité Nobel.)


   Mais aujourd'hui, je n'ai nulle ressource financière professionnelle, et pas même les moyens ce mois-ci, de me payer les cartouches d'encre pour imprimer mes travaux récents.

 

    Je rationalise ma nourriture pour mes faux frais, ne pouvant assumer financièrement les deux de front. (classeurs, intercalaires, cahiers, stylos, cartouches d'encres, papiers photo, papiers.)


   Merci véritablement de m'aider à travailler, jour après jour : pour nous.

   Et ce : sans contrainte politique particulière.

 

   Même 10€ !c/Etabl. 14445

c/guichet 20200

n/compte 04761915714

c/rib 87

CAISSE D'EPARGNE - PAYS DE LOIRE

BIC CEPAFRPP444

IBAN FR76 1444 5202 0004 7619 1571 487

 

Merci de joindre un message avec tout virement d'amitié.


11 Mars 2018, au : 5, rue du Presbytère,

35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France,

Loi Dieu Nicolas Urvoy.

© Dieu fée Nicolas Urvoy.

"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017."  © Dieu fée Nicolas Urvoy.
"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017." © Dieu fée Nicolas Urvoy.

 

"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017."  © Dieu fée Nicolas Urvoy.
"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017." © Dieu fée Nicolas Urvoy.

 

"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017."  © Dieu fée Nicolas Urvoy.
"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017." © Dieu fée Nicolas Urvoy.

 

"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017."  © Dieu fée Nicolas Urvoy.
"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017." © Dieu fée Nicolas Urvoy.

 

"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017."  © Dieu fée Nicolas Urvoy.
"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017." © Dieu fée Nicolas Urvoy.

 

"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017."  © Dieu fée Nicolas Urvoy.
"Page extraite de l'un de mes volets : Vivre-en-poésie II De la botanique des jours, et artisée par amour en 2017." © Dieu fée Nicolas Urvoy.

 

*********************************

*********************************

*********************************

*********************************

Also) sprach) μαθηματικός)*,

Also) sprach) Ζεύς)*,

Μίνως)*, Μινώταυρος)*,

moi)*, Ἀχιλλεύς)*, Dieu)

fée)* Mélanie) Laurent)*,

Dieu) fée)* Nicolas) Urvoy)*,

Dieu) fée)* Carla) Bruni)

Sarkozy)*, Dieu) fée)*

Dieudonné) "Marianne*"

M'Bala) M'Bala)*, Dieu) fée)*

Nicolas) Sarkozy)*, Dieu)

fée)* Rouge)* et) Divin)* :

Αλλα)*, moi)*, Armée)*

Divine)*, jeu)*, de) Droit)*

Grec)* et) Divin)*,

μαθηματικός)*, Joies)*.

 

***********

*(cf. Ziel) und) Zeit),

 

Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Institut Weizmann, Herzl St 234, Rehovot, 76100, Israël)(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ж http://www.diaprosophe.com/2018/01/satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-cites-minoennes-notion-minoenne-institut-weizmann-h

Измерение ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice α du 25 Janvier 2018 à ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Измерение)(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ꙗ

http://www.diaprosophe.com/2018/01/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-25-janvier-2018-a-ma-the

Vérité Absolue ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice β du 28 Janvier 2018 à ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Vérité Absolue)(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ѥ

http://www.diaprillarcats.eu/2018/01/verite-absolue-ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-28-janvie

Royaume ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice γ du 05 Février 2018 à ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Royaume)(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ѧ

http://www.diaprillarcats.eu/2018/02/royaume-ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-05-f-1

Γαῖα ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice δ du 11 Février 2018 à ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Γαῖα)(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ѫ

http://www.diaprosophe.com/2018/02/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-11-fevrier-2018-a-ma-the

μαθηματικός) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice ε du 13 Février 2018 à ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: μαθηματικός))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ѩ

http://www.diaprosophe.com/2018/02/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-13-fevrier-2-6

Χρόνος) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice ζ du 13 Février 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Χρόνος))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ѭ

http://www.diaprosophe.com/2018/02/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-13-fevrier-2-9

Ἔρως) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice η du 17 Février 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Ἔρως))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ѯ

http://www.diaprosophe.com/2018/02/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-17-fevrier-2-2

Ιερογλύφος) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice θ du 21 Février 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Ιερογλύφος))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ѱ

http://www.diaprosophe.com/2018/02/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-21-fevrier-2-5

Φυσις) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice ι du 22 Février 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Φυσις))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ѵ

http://www.diaprosophe.com/2018/02/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-22-fevrier-2-2

ψυχή) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice κ du 08 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: ψυχή))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ⰰ

http://www.diaprillarcats.eu/2018/03/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-08-mars-2018-2

Σαπφώ) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice λ du 09 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Σαπφώ))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ⰱ

http://www.diaprosophe.com/2018/03/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-09-mars-2018-3

毛澤東) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice μ α(première partie) du 10 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: 毛澤東))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ⰲ

http://www.diaprillarcats.eu/2018/03/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-premiere-partie-5

毛澤東) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice μ β(deuxième et dernière partie) du 11 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: 毛澤東))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)(Extermination économique, de: United_States_of_America(s-1).)Ⰳ

http://www.diaprosophe.com/2018/03/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-deuxieme-et-der-1

Aufhebung) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice ν α(première partie) du 12 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Aufhebung))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)(Extermination économique, de: Europe_of_America(s-1).)Ⰴ

http://www.vierge-rouge.eu/2018/03/aufhebung-ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-premiere-partie-d

Aufhebung) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice ν β(deuxième et dernière partie) du 14 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Aufhebung))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)(Extermination économique, de: Europe_of_America(s-1).)Ⰵ(alphabet glagolitique)Ζεύς)

http://www.diaprosophe.com/2018/03/aufhebung-ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-deuxi-9

Λακεδαίμων) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice ξ du 17 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Λακεδαίμων))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)(Extermination militaire, de: Cinquième_République_française(s-1).)Ⰶ(alphabet glagolitique)Ζεύς)

http://www.diaprillarcats.eu/2018/03/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-17-mars-2018-0

Μινώταυρος) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice ο du 20 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Μινώταυρος))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)(Exterminations minoennes, de: autorité_religieuse(s-1).)Ⰷ(alphabet glagolitique)Ζεύς)

http://www.vierge-rouge.eu/2018/03/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-20-mars-2018-a-ziel-und

Ἀχιλλεύς) ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice π du 20 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Ἀχιλλεύς))(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)Ⰸ

http://www.diaprosophe.com/2018/03/ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economique-et-liberal-fin-du-judaisme-comme-verite-humaine-appendice-du-20-mars-2018-0

atheismus, "goutte au cerveau". {résultats partiels de mes recherches contre le cancer biologique.} ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice ρ α(première partie) du 21 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: atheismus, "goutte au cerveau".)(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)(Extermination d'atheismus, goutte au cerveau)Ⰹ(alphabet glagolitique)Ζεύς)

http://www.diaprosophe.com/2018/03/atheismus-goutte-au-cerveau.resultats-partiels-de-mes-recherches-contre-le-cancer-biologique.ziel-und-zeit-satanisme-ein-5

Alptraum(s-1). {résultats finaux de mes recherches contre le cancer biologique.} ‡ Ziel und Zeit : Satanisme einsteinien, économique, et libéral : Fin du Judaïsme comme Vérité humaine ‡ Appendice ρ β(deuxième et dernière partie) du 23 Mars 2018 à « Ziel und Zeit », ma thèse de Prix Nobel ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: Alptraum(s-1).)(in girum imus nocte et consumimur igni: Ein Buch für Alle und Keinen)(Extermination de: crime_contre_l'humanité(s-1): cancer_informatique_généralisé(s-1): judaïté_elle-même(s-1): cauchemar(s-1).)Ⰻ(alphabet glagolitique)Ζεύς)

http://www.diaprosophe.com/2018/03/alptraum-s-1.resultats-finaux-de-mes-recherches-contre-le-cancer-biologique.ziel-und-zeit-satanisme-einsteinien-economiq-2)

 

signé Dieu)

de Droit) Divin)

 

*********************************

 

*********************************

*********************************

 

 

         © Dieu fée Léo Laurent Urvoy. Dieu)

© Dieu fée Mélanie Laurent.

© Dieu fée Vladimir Poutine.

© Dieu fée Dieudonné "Marianne" M'Bala M'Bala.

© Dieu fée Carla Bruni Sarkozy.

© Dieu fée Nicolas Sarkozy.

© Dieu fée Nicolas Urvoy, militant politique

du Parti "Les Républicains" (30€),

militant politique

du Parti "La France Insoumise"

(30€, chèque encaissé le 13 Mars 2018),

torturé(s-1) par(s-1) l'Etat_france(s-1) depuis 3 ans,

 

et défenseur : du Droit.

! Mes comptes facebook sont

systématiquement supprimés pour

empêcher toute aide intellectuelle ou

financière !

 

 

"Je soutiens Nicolas Sarkozy pour le Royaume de France."

 

"Je soutiens la Chine pour un désengagement souverainiste de

l'emprise israélienne sur la population et le Peuple françois."

 

"Je suis russe de cœur, et Je soutiens vivement

Vladimir Poutine."

 

"Corée) unies) !"

"Ελλάδα) libres) !"

"Monde) déjuivée) !"

 

"Σπάρτη) !"

envoyé par Dieu)

"Dieu) est communiste"

 

Je t'aimes) ma mélanîlles)*

https://voyageonirique.com/)

              http://www.lilylaplume.com/)*chats)*

Je t'aimes) Je t'aimes)

 

 

"Si William Henry Gates III offrait son Royaume,

Dieu aiderait les hommes.

Mais si William Henry Gates III aidait Dieu,

Dieu s'rait Deux."

© Dieu fée Nicolas Urvoy.

"Ελλάδα" © Dieu fée Nicolas Urvoy, 12 Mars 2018, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France. Μινώταυρος—
"Ελλάδα" © Dieu fée Nicolas Urvoy, 12 Mars 2018, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France. Μινώταυρος—

 

"Écrit du Samedi 24 Mars 2018,

au : 5, rue du Presbytère,

35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France.

Et) dédié) aux) hommes)."

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article