Αλλα ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (φ) (Notion minoenne: différence)ο

Publié par Nicolas " Μίνως " Urvoy

Mc Jean Gabin)

Dieudonné M'Bala M'Bala)

Bradley Pitt)

Robert Downey Jr.)

Tom Cruise)

Dwayne Johnson)

Bruce Willis)

John Travolta)

Tom Cruise)

Famke Janssen)

Scarlett Johansson)

Gal Gadot)

Carla Bruni)

Claire Castillon)

Marine Vacht)

Noomi Rapace)

Matthew Damon)

Michael J. White)

 

ProjetΑλλα)  ∞ (φ) ]]

Μίνως) au   27 Octobre 2017. (jus)

 

     « Quelle est la différence

                                      entre une petite fille

                                                et un petit garçon ?

                   aucune)

 

     Quelle est la différence

                                      entre une petite fille

                                                et une orange ?

                   aucune)

 

     Quelle est la différence

                                      entre Dieu)

                   Dieu) ?

non : Israël.

 

   ou Jugement dit : sémite

 

     Dieu du Monde

  vrai Dieu

faux Dieu

Bible

           Coran

Islam

Judaïsme

 science

                 Onfray

                Halevy

                       Smith

Morin

Misrahi

Finkielkraut

Luchini

Lévy

Sachs

Rothschild

Orange

France

Allemagne

Europe

       Etats-Unis

 Israël

              philosophie

   sociologie

       psychologie

psychanalyse

psychiatrie

Université

Droit

Devoir

   mathématique

                 économie

           physique

                   religion

norme

Nature

matière

antimatière

foi

poufoir

élection

politique

anarchie

démocratie

ploutocratie

matérialisme

          idéalisme

          athéisme

          platonisme

          israëlisme

          sémitisme

          économisme

          judaïsme

          christianisme

 

          politisme

          isme et isme et isme

          croissance

          croissance

          croissance

          Verbe

          Livre

          Voiture

          Vie

          croissance

          Monde

          croissance

          croissance

          croissance

                                       Profit!

dégueulis

peines

souffrances

sadisme

cruauté

masochisme

paranoïa

schizophrénie

mégalomanie

lamentations

mur

inconscient

Sur-Moi

Morts!

israëlisme

ou Damnations mondiales généralisées

Fers »

 

« différence        

=

           israëlisme »

 

« potentiel        

=

             israëlisme »

 

« science         

=

               israëlisme »

 

« philosophie           

=

              israëlisme »

 

« psychanalyse     

=

              israëlisme »

 

« psychiatrie          

=

               israëlisme »

 

« nombre            

=

           israëlisme »

 

« chiffre           

=

             israëlisme »

 

« Livre           

=

            israëlisme »

 

« sacre            

=

             israëlisme »

 

« sacré           

=

            ueiD »

 

« saint             

=

             mort »

 

« judaïsme        

=

             Enfer »

 

« argent            

=

              juif »

 

« juif         

=

              faux Dieu »

 

« faux Dieu            

=

           Israël »

 

« Israël       

=

            Satan. »

 

Dieu)

 

 

© Nicolas Urvoy, pour l'ensemble de la page, et tous ses écrits.)

Fresque minoenne
Fresque minoenne

   © Nicolas "Μίνως" Urvoy, pour l'ensemble du projet, au 27 Octobre 2017.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :