Ἐπίκουρος ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (Ν) (Droits minoennes: Ἐπίκουρος = Сталин)β

Publié par Σαπφώ Urvoy.

πίκουρος)

 

 Grands Projets ΑλλJésus!) (‡( Cités créoliennes !)¡ρ  (Ν)

 

(DIAPROCTOBER)

 

Пу́тин )

Droits minoennes, au 8 Octobre 2017:

 

 

Ô Эпикур )

 

 

« Pour quelle seule,

et unique raison : Droits = Devoirs ? »

 

 de Πλάτων ‡ Cités minoennes !¡ ∞ (ψ) (Diaprosophe minoen: Platon)Ю

 

 

 

 

   XXXI   Τὸ τῆς φὐσεως δίϰαιόν ἐστι σύμβολν τοῦ συμφέροντος εἰς τὸ μὴ βλάπτειν ἀλλήλους μηδὲ βλάπτεσθαι

πίκουρος: Maximes capitales.

   XXXI   Le droit de la nature est le moyen de reconnaître ce qui est utile pour ne pas se faire du tort les uns aux autres et ne pas en subir.

Marcel Conche:

Professeur émérite

à la Sorbonne.

 

   XXXI   « Dieu sais, et dis : Je, et non tu. »

Nicolas Urvoy:

traductión philiosophique, èt spiritualès). )

 

 

 

signé πίκουρος!) )°

 

signé Πλάτων!) )°signé Μίνως!) )°

&signé: ΑλλJésus!) ')°))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

 

 

 

 

 

à suivre)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus;)

†, )

 

(Droits minoennes.)

 

 

© Nicolas Urvoy, pour l'ensemble de cette page, et tous ses écrits, publiés ou non).

 

 

                                                      par               Ζεύς )

   et                  par   Αλλλαρ)!   †††††† ) ))) ††)) †††††††††††

††††††††† )))

)

 

 

Drapeau épicurien, stalinien, minoen, et Grec! évidement!; )
Drapeau épicurien, stalinien, minoen, et Grec! évidement!; )

 

Fresque minoenne du Musée archéologique d'Héraklion et datant, d'il y a plus de 3000 ans
Fresque minoenne du Musée archéologique d'Héraklion et datant, d'il y a plus de 3000 ans

            Μίνως!               akbar)!))))))))))))

© Nicolas Urvoy, France, pour tout ou partie au 8 Octobre 2017.
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :